top of page

PRISAR FOR ARBEID

INFORMASJON, SLAKTERI/MOTTAKOpptil 14 kg
(Eksempelvis grov stykker, lår etc.).

15-24 kg 
Slaktevekt

25-100 kg

Over 100 kg

(Ikkje slakta / Ferdig slakta)

600,- fast pris
1150,- / 1000,- fast pris 


45,- / 40,- pr. kg. slaktevekt

4500,- / 4000,- fast pris

(Prisar er inkl. mva.).

Eventuelle skrapdyr som kjem i kategorien 15-25 kg kan naturlegvis ordnast i heile stykker, og ønska biffar kan takast ut, prisar for dette vil variere etter kva ønske ein har.

Dyr over 100 kg er satt pristak på, og vil her ikkje overstige kr. 4500,- / 4000,-. 

Vil du ha dyret ditt partert, må dyret vere anten feltkontrollert, eller godkjent av mattilsynet. For at slaktet skal bli godkjent av mattilsynet, må kontrollorgan følgje dyret til oss, for inspeksjon. 

Organ for kontroll er som følger:

  1. Hjarte

  2. Lunge

  3. Lever

  4. Nyre

Partering og pakking er ein total pakke, der vi stykkar opp dyret, pakkar biff, steik, grytekjøt og filetar i vakuumposar. Kjøttdeig blir kverna og kan anten bli pakka i posar på 500g eller 1 kg. Vi tilbyr også tilsetting av storfe i kjøttdeig ved kverning, ta kontakt angående dette. 

NB! Det er veldig viktig at jegarar som er interessert i å levere hjort til oss, anten det er for leigearbeid eller å selje dyret til oss at du les rutinar for levering, eller tek kontakt med oss i forkant av jakta.

IMG_0652.jpg

SLAKTERI OG MOTTAK

INNKJØP AV SLAKT

Ved kjøp av vilt blir det kun betalt for nyttbart kjøtt. Det blir fjerna skuddsår, feitt og ureine delar. 

Vi betalar;

Kr. 70,- for slakt som kjem med skinn.
Kr. 75,- for slakt som er utan skinn.

(Alle prisar som er oppgitt er inkl. mva. Dette gjeld også prisar vedrørande innkjøp - dette kjem med på avregning som vi sender ut). 

bottom of page