top of page

PRISAR FOR BEARBEIDING0 - 15 kg

16-30 kg

31-89 kg

90kg +800,-
 1 350,-
 45,- pr kg
 4 000,-
 Partering av mindre delar, (lår, bog, saddel etc.) og pakking.
 Partering og pakking.
 Partering og pakking.
 Partering og pakking.
 Flåing

INNKJØP AV SLAKT

Ved kjøp av vilt blir det betalt for nyttbart kjøtt. Det blir fjerna skotskade, feitt og ureine delar. 
Blir dyret levert med pels, blir det trekt for flåing.

Vi betalar kr. 75,- pr. kg slaktevekt. 
 450,-
 

INFORMASJON, SLAKTERI/MOTTAK

Vil du ha dyret ditt partert, må dyret vere anten feltkontrollert, eller godkjent av mattilsynet. For at slaktet skal bli godkjent av mattilsynet, må kontrollorgan følgje dyret til oss for inspeksjon. 

Organ for kontroll er som følger:

  1. Hjarte

  2. Lunge

  3. Lever

  4. Nyre

Partering og pakking er ein total pakke, der vi stykkar opp dyret, pakkar biff, steik, grytekjøt og filetar i vakuumposar. Kjøttdeig blir kverna og kan anten bli pakka i posar på 500g eller 1 kg. Vi tilbyr også tilsetting av storfe i kjøttdeig ved kverning.

NB! Det er veldig viktig at jegarar som er interessert i å levere hjort til oss, anten det er for leigearbeid eller å selje dyret til oss at du les rutinar for levering, eller tek kontakt med oss i forkant av jakta.

Henting eller levering av produkt tilbake til kunde

Vi kan også vere behjelpelig med frakt av hjort, anten det gjeld at vi hentar hjorten hjå deg, og leverer produkt tilbake etter fullført nedskjering. Ta kontakt angående dette.

(Alle prisar som er oppgitt er inkl. mva. Dette gjeld også prisar vedrørande innkjøp - dette kjem med på avregning som vi sender ut). 

IMG_0652.jpg

SLAKTERI OG MOTTAK

bottom of page