top of page

Påmeldingskursene gjennomførast med forbehold om tilstrekkeleg antall deltakara. Normalt vil dette være minimum 10 personar. Melding om kurset avhaldas eller ikkje sendast seinast ei uke før kursdato. Kursavgift betalast via vipps eller til konto ved påmelding. Avgifta refunderast i sin heilheit ved avlyste kurs, eller kunden vil få tilbod om å flytte til annan kursdato. Ved kundens avmelding etter påmeldingsfristens, normalt 1 uke før kursstart, refunderast halve kursavgift. Avlyst deltakelse som framsetes mindre enn 24 timer før kursstart gir ingen rett til refusjon. Dette med mindre akutt sjukdom/dødsfall (nær familie) inntreffar. Sjukdom/dødsfall må attesteres av lege eller annen offentlig myndighet. Attesten må vere datert innan 3 dagar etter kursdato, og det må framgå at kurset ikkje kunne gjennomførast. Husk å merke namn på deltaker, ved innbetaling. Kursdeltagere som forhåndsbetaler har prioritet. For nokon av kursa eller andre arrangement er det også mogeleg å betale kontakt eller med kredittkort ved oppmøte kursdagen, men med forbehold om ledige plasser.

bottom of page