Slakteri - viltmottak

Vil du ha dyret ditt partert, må dyret vere anten feltkontrollert, eller godkjent av mattilsynet.
For at det skal bli godkjent av mattilsynet, må kontrollorgan følgje dyret til oss, for inspeksjon. 


Vil du selje dyret til oss, vil vi ha dyret levert med skinnet på, men gjerne ferdig vomma ut. Her må kontrollorgan følgje dyret, ta kontakt for vilkår og betingelsar.  

20190502_171149.jpg

Prisar viltmottak 2020

NB! Vomskutte dyr, eller dyr som er tilsølt med vom under slakting blir avvist. Mattilsynet godkjenner ikkje dette. Dette gjeld òg om feltkontrollør har godkjent slaktet.
 

  1. Slakting (flå, vomme klargjere for kontroll)            -              kr. 14,- pr kg slaktevekt

  2. Partering og pakking                                                  -              kr. 35,- pr kg slaktevekt

  3. Slakting og partering  (punkt 1 og 2)                       -              kr. 40,- pr kg slaktevekt

  4. Kontroll av mattilsyn                                                  -              kr. 150,- pr dyr.

Ved sal av dyr inn til oss, betalar vi                           -              Kr. 75,- pr kg slaktevekt. 

 

(Prisar er inklusiv mva).

Alt som blir partert av oss, blir vakuumpakka og merka forskriftsmessig. Vi kvernar òg kjøtet og pakkar dette under partering, og du får tilbake produktet ferdig pakka innan 5 dagar har gått! 

Er noko uklart, er det berre å ta kontakt!

INFORMASJON 

VILTMOTTAK 
PRISAR