Egenerklæring for levering av feltkontrollert vilt. 

Rutinar for levering av feltkontrollert vilt. 

Prisliste for slakting og nedskjæring, samt prisar for inntak av kjøt inn til oss i Hovdenakk Hjort AS. 

Skjema og egenærklering